For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

دستگاه اندازه گیری قابلیت گذردهی حرارت و رطوبت منسوج

دستگاه اندازه گیری قابلیت گذردهی حرارت و رطوبت منسوج

مهندس مهرنوش رهنما          دکتر محمد ذره بینی        دکتر داربوش سمنانی

دو بخش عمده نرم افزاری دستگاه و سخت افزار آن عبارتند از بخش ایجاد رطوبت و حرارت به شکل شبیه سازی شده تعریق پوست انسان و انتقال اطلاعات به نرم افزار پردازنده و سپس نمایش نتایج آن و بخش دیگر، نرم افزار تولید شده برای پردازش اطلاعات بدست آمده و ارائه نمودارهای آدیاباتیک حرارت و رطوبت و محاسبه نرخ انتشار در ماده میباشد. منطق بخش دوم بر اساس دانش و علم انتقال حرارت و ماده در مقیاس عددی است که با استفاده از معادلات انتشار و شبکه عصبی کار می کند.

این دستگاه بر اساس ایده این بخش و با هدف تأمین یک نیاز فنی در کارخانجات تولید منسوج و مراکز استاندارد سازی طراحی و تولید شده است و پایه و اساس طراحی اجزای مختلف دستگاه مبتنی بر خصوصیات و ویژگی های حسی انسان و استانداردهای موجود در این زمینه است.

 

قابلیت ها، توانایی ها و ویژگی های دستگاه سنجش نایکنواختی ظاهری نخ

نكته حائز اهميت در اين بخش توانمندي دستگاه مزبور در كاربردهاي صنعتي و استفاده عملي در صنعت نساجي است به گونهاي كه مشخصات مورد نياز براي اين هدف كه به طور معمول موارد زير را شامل ميشود در دستگاه مزبور در نظر گرفته شده است.

  • حجم كوچك و بهينه سازي شده
  • وزن سبك و قابليت حمل آسان
  • كاربري آسان و بدون نياز به تخصص ويژه
  • امكان استفاده براي تمامی مواد متخلخل
  • دقت بالا در اندازی گیری
  • مشابهت با شرایط واقعی
  • سرعت بالا در انجام مراحل و محاسبات نرم افزاري
  • مصرف انرژي بسيار پايين
  • قيمت تمام شده مناسب